Volver al sitio

Logopeda infantil

Centre Auca, Barcelona, 645 011 487

· llenguatge,Logopeda,Dislexia

L’acte de comunicar-se és inherent a l’ésser humà i és imprescindible per al correcte desenvolupament de les persones. Durant totes les etapes de la vida existeixen múltiples factors que poden alterar el correcte desenvolupament comunicatiu i lingüístic.

Així mateix, durant l’etapa infantil, es poden detectar retards i alteracions que poden condicionar l’adquisició i el desenvolupament de fites comunicatives i lingüístiques. Per tant, alterar el correcte desenvolupament cognitiu, emocional i l’adquisició dels aprenentatges escolars.

Quan sospitem o detectem que el nostre fill pot tenir dificultats o alteracions en algun àmbit de la comunicació, el llenguatge, la parla o, inclús, la deglució, és important acudir al logopeda, professional que diagnosticarà i tractarà dites dificultats. D’aquesta manera, ens assegurem que augmenti les seves habilitats comunicatives i lingüístiques per tal que pugui anar assolint els aprenentatges escolars i el seu desenvolupament psicològic i emocional de la manera més satisfactòria possible.

Seria recomanable assistir al servei de logopèdia quan el nostre fill presenti:

- Canvis de sons durant la parla (dislàlies i retards de parla).
- Alteracions en la fluïdesa de la parla (disfèmia, taquifèmia i disfluències).
- Alteracions de la veu (disfonies funcionals i orgàniques).
- Retard o alteracions en l’adquisició de vocabulari, en la construcció i producció de les frases i el discurs (retard del llenguatge, Trastorn Específic del Llenguatge -TEL-, alteracions del llenguatge secundàries a altres patologies, com per exemple al TDAH).
- Retard o alteracions en l’adquisició la lectura i l’escriptura (Trastorn específic de l’aprenentatge de la lectoesctriptura -dislèxia-, disortografia, disgrafia).
- Alteracions en les funcions orofacials (succió, masticació, deglució i respiració).
 

Una vegada detectades les dificultats, es treballa en funció de les necessitats de cada infant de manera dinàmica, lúdica i constructiva, fet que fomentarà el vincle i la motivació envers les tasques a realitzar. Així mateix, es manté coordinació amb l’escola i la família per tal d’assegurar l’adquisició dels diferents aprenentatges.

Si esteu interessats en una valoració diagnòstica o bé en un tractament de logopèdia en el nostre centre, ens podeu trucar al telèfon 645 011 487 o bé escriure a info@centreauca.com.

Clàudia Serramià

Logopeda

Centre Auca