Recomendar esta página en:

Centre Auca de desenvolupament infantil i atenció precoç

 

El Centre Auca és un un centre de desenvolupament infantil en les àrees de la psicologia i logopèdia a Barcelona. Vam iniciar la nostra activitat l'any 2005 amb l'objectiu d'oferir un servei integral per als nens que, amb diagnòstic o sense, pateixen algun tipus de retard del desenvolupament o dificultats en la parla. Des del primer dia el nostre objectiu ha estat estimular i treballar amb el nen des d'una vessant lúdica, a través dels jocs i sobre tot, de la música, degut a la nostra formació i especialització en atenció precoç i musicoteràpia infantil.

 

En què us podem ajudar? Tractem nens amb problemes del desenvolupament i problemes d'aprenentatge. Si no teniu diagnòstic, valorarem el cas i us orientarem en el que calgui. Si ja teniu un diagnòstic, us plantejarem el tractament que considerem més adequat per al nen.

 

Algunes dificultats que tractem al nostre centre són el retard psicomotriu, el retard del llenguatge, el retard mental, i diagnòstics concrets com la síndrome de Down, síndrome de Williams, autisme, i qualsevol altra dificultat del desenvolupament infantil, així com dificultats d'aprenentatge ja en edats escolars (dificultats de la lectura i l'escriptura, dificultats d'atenció, hiperactivitat).

 

Podeu contactar amb nosaltres a través del telèfon 645011487, o bé al correu electrònic info@centreauca.com. Si ens expliqueu què us preocupa i quins dubtes teniu, us podrem respondre més específicament com podem ajudar-vos.

 

A més, des d'aquest curs, us oferim la possibilitat de fer consultes telefòniques amb dubtes relacionats amb l'educació dels vostres fills. Sovint els pares teniu dubtes concrets que sorgeixin en un moment determinat, però que no es consideren prou importants com per fer una visita a la consulta del psicòleg. No dubteu en contractar aquest servei de forma puntual a l'apartat de pares de la nostra web.